دسته بندی ها

صنعتگران امسال افزایش درآمد نداشتند/ضرورت حذف دریافت مالیات

صنعتگران امسال افزایش درآمد نداشتند/ضرورت حذف دریافت مالیات

صنعتگران امسال افزایش درآمد نداشتند/ضرورت حذف دریافت مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حسینی در نشستی صمیمانه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از صنعتگران گلپایگان  اظهار داشت: با توجه به کاهش ارزش پولی ایران در سال جاری درآمد صنعتگران هیچ گونه افزایشی نداشته است و بر این اساس نیازمند چاره اندیشی اساسی در این ارتباط هستیم.

وی  افزود: تقاضای ما از دولت این است که تا یک یا دو سال آینده مالیات صنعتگران را حذف کند تا این دوران رکود مالی را پشت سر بگذارند.